KP PSP Miedzychod


Idź do treści

Menu główne:


Wydarzenia KP PSP

Aktualności > 2012

14.11.2012Pierwsze czujki trafiy do zwycięzców


W ramach projektu "Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego" w środę 14 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie odbyło się pierwsze uroczyste rozdanie czujek osobom zarejestrowanym poprzez formularz internetowy. Czujki czadu i dymu szczęśliwym wylosowanym wręczył Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie mł. bryg. Sławomir Pastok.

12.11.2012

Ćwiczenia HRISTIANAPOL Łowyń


Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie zgodnie z Rocznym Planem Doskonalenia JRG oraz rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie w dniu 12 listopada przeprowadziła ćwiczenia taktyczno bojowe na obiektach zakładu ,,Chrystianapol" w Łowyniu, których głównym celem było sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w obliczu określonego zagrożenia. W scenariuszu ćwiczeń założono, że w budynku magazynowym gdzie składowane są bele z materiałami tekstylnymi powstał pożar, który stwarzał duże zagrożenie dla innych hal magazynowych i produkcyjnych zakładu oraz znajdującego się w sąsiedztwie obiektu leśnego. Założono, że po ewakuacji pracowników na miejscu zbiórki zabrakło 10 osób. Z realizacją tych działań musiały sobie poradzić 2 zastępy z JRG PSP w Międzychodzie oraz jednostki KSRG oraz jednostki z poza systemu OSP z gm. Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie i Kwilcz. Należy także dodać, że prócz sprawdzianu dla naszych ratowników ćwiczenia były okazją do wykazania się dla osób funkcyjnych z kadry zakładu przy realizacji wewnętrznych procedur. Należy dodać, że specyfika zakładu powoduje, iż dotarcie jednostek w jak najkrótszym czasie decydować będzie o końcowym sukcesie działań ratowniczych a likwidacja zagrożenia w zarodku nie doprowadzi do negatywnego scenariusza. Po niespełna trzech godzinach intensywnych działań ćwiczenia zakończono zbiórką podsumowując, że są doskonałym sprawdzianem dla służb ratowniczych gdzie można przetestować procedury postępowania, sprawdzić wyszkolenie strażaków oraz działanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wszystkich jednostek. Wnioski z ćwiczeń pokazują, że obecność strażaków podczas zapoznawania się z obiektami jest rzeczą bardzo istotna i ważną.

W ćwiczeniach udział brały:
- JRG Międzychód
- OSP Kamionna
- OSP Łowyń
- OSP Kurnatowice
- OSP Kwilcz
- OSP Lubosz
- OSP Sieraków
- OSP Chorzępowo
- OSP Zatom Nowy
- OSP Chrzypsko Wielkie
- OSP Radgoszcz
- OSP Mokrzec


8.10.2012

Pierwsze 10 czujek znalazło swoich właścicieli.


W dniu 06 października podczas corocznego ,,Święta Podgrzybka" w miejscowości Mierzyn nie mogło zabraknąć oczywiście strażaków z KP PSP w Międzychodzie. Należy zauważyć, że jest wyjątkowy rok z uwagi na otrzymanie przez strażaków nowego sprzętu w postaci pneumatycznego namiotu o pow. ok. 37m2 oraz namiotu do dekontaminacji wstępnej i możliwość jego zaprezentowania wszystkim przybyłym mieszkańcom jak i również gościom. Należy jednak dodać, że najważniejszym w tym dniu wydążeniem była możliwość wygrania autonomicznych czujek dymu, które zostały przekazane dla wszystkich Komend Powiatowych PSP w woj. wielkopolskim w myśl projektu ,,Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego, a którego bezpośrednim organizatorem promocji jest Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu. Pierwsze 10 czujek znalazło już swoich właścicieli jednak by do tego doszło, każda z osób musiała wziąć udział w konkursie i prawidłowo odpowiedzieć na sześć pytań dotyczących kluczowego projektu oraz znaleźć się w gronie szczęśliwych wylosowanych. Z uwagi na cały czas trwającą akcją promocyjną oraz duże zainteresowanie w/w projektem oraz możliwością wygrania kolejnych czujek dymowych zapraszamy do zarejestrowania się na stronie internetowej naszej komendy www.psp.wlkp.pl/czujki/?powiat=miedzychod

Uroczyste ślubowanie

W dniu 03.09.2012r. w Komendzie Powiatowej PSP w Międzychodzie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka.
Ślubowanie świeżo upieczonego adepta pożarnictwa poprzedził trzymiesięczny kurs, na którym to dzisiejszy już strażak uczył się wszystkiego od podstaw - szkolił się teoretycznie i w markowanych akcjach. Dziś już wie, jak się zachować podczas interwencji oraz jak i kiedy użyć specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego.
Międzychodzcy strażacy cieszą się, że przybył im nowy kolega po fachu, który swoją pierwsza służbę w JRG rozpoczął w dniu swojego ślubowania.


3.09.2012

25.06.2012

Podsumowanie powiatowego etapu konkursu.


Komenda Główna PSP z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem: "20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą, tak nas malują".W dniu 25.06.2012r.w KP PSP w Międzychodzie odbyło się podsumowanie etapu powiatowego. Członkowie komisji powołanej przez Starostę Międzychodzkiego w składzie : Dariusz Nowak, Ireneusz Klapczyński oraz Krystyna Talarek po dokonaniu oceny złożonych prac pod kontem plastycznym ale także zgodności z tematyką konkursu stwierdzili, że wykonanie rysunków na tak wysokim poziomie spowodowało ich trudny wybór do dalszego etapu. Po burzliwych dyskusjach w poszczególnych kategoriach nagrodzono następujące osoby:
w grupie I (5-8lat) - zwyciężczynią została Giuliana Zanotti
w grupie II (9-12lat) - zwycięzcą został Arkadiusz Pluskota
w grupie III (13-16 lat) - zwyciężczynią została Paulina Plewa
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie mł bryg. Sławomir Pastok oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Ireneusz Klapczyński.
Po uroczystości zwycięzcy mieli okazję zwiedzić obiekt strażnicy zapoznać się ze sprzętem na samochodach oraz posłuchać o zadaniach jakie wykonują strażacy z JRG.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

4.05.2012

Ostatni dzwonek w służbie


Po raz ostatni 04.05.2012r. w tym uroczystym dniu jakim jest Dzień Strażaka dzwonki alarmowe po raz ostatni oznajmiły zakończenie służby naszego kolegi st.ogn. Przemysława Cielasa. Przez wiele lat pracował na poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu międzychodzkiego, niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia niosąc pomoc podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, powodzi oraz w każdej sytuacji, gdy niezbędna była pomoc potrzebującym. Nasz kolega Przemek służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1992r. gdzie kolejno przez ten okres awansował na stanowiska strażak ratownik, dowódca zastępu by 26 latach pracy ( w tym 20 lata służby) odejść na emeryturę piastując stanowisko dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Był odpowiedzialnym, i niezwykle zdyscyplinowanym strażakiem rozumiejącym potrzeby i założenia służby, stale dążącym do wyznaczonego celu bez względu na występujące trudności. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z młodszymi kolegami rozpoczynającymi dopiero drogę służby w szeregach PSP.

Podczas swojej wieloletniej służby został odznaczony:
- Brązowym Medalem "za zasługi dla pożarnictwa" - 1996r.
- Srebrnym Medalem "za zasługi dla pożarnictwa" - 2002r.
- Złotym Medalem "za zasługi dla pożarnictwa" - 2012r.
- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej 2007r.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

15.04.2012

Szkolenie OSP z zakresu ratownictwa technicznego


W miniony weekend zakończył się kurs ratownictwa technicznego zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Międzychodzie. 31 - godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującym "Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006 r. Szkolenie podzielone było na dwa etapy, teoretyczny oraz praktyczny. Celem szkolenia było doskonalenie obsługi sprzętu oraz technik cięcia samochodów i wydobywania osób poszkodowanych podczas prowadzenia działań w czasie zdarzeń z zakresu ratownictwa technicznego. W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
- hydrauliczne urządzenia ratownicze,
- budowa pojazdów samochodowych,
- organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
- wypadki drogowe, statystyka i przyczyny,
- metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych i ciężarowych,
- postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
- postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
Szkolenie zakończone zostało egzaminem pisemnym oraz praktycznym, które wszyscy z 64 druhów zdało z wynikiem pozytywnym uzyskując zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

14.04.2012

Ćwiczenia OLANDIA - Prusim


Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie zgodnie z Rocznym Planem Doskonalenia JRG oraz rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie w dniu 14 kwietnia 2012 roku przeprowadziła ćwiczenia taktyczno bojowe na obiektach Skansenu Olenderskiego w m. Prusim. Do udziału w ćwiczeniach zgłosiły się zgodnie z dokumentacją zastępy z JRG Międzychód oraz OSP z terenu gminy międzychodzkiej, kwileckiej oraz sierakowskiej. Jako scenariusz ćwiczeń przyjęto pożar poddasza w budynku Dworku i pomieszczeń pokoi zlokalizowanych w budynku Spichlerza.
Dyżurny SKKP rozpoczął alarmowanie jednostek ok. godz. 16.35. Już kilkanaście minut po rozpoczęciu alarmowania zaczęły przybywać pierwsze jednostki, które zaraz po przybyciu na miejsce przystępowały do działań. Założeniem ćwiczeń była ewakuacja osób, opanowanie pożaru dwóch budynków skansenu (Spichlerza i Dworku), oraz przygotowanie punktu czerpania wody z pobliskiego jeziora Kuchennego. Wodę dostarczały dwie motopompy pompując je do samochodów, a te kolejno przepompowywały do następnych, które podawały wodę na linie gaśnicze.
Zaistniało również podejrzenie o przebywaniu osób poszkodowanych wewnątrz budynków co wymagało interwencji ratowników w aparatach powietrznych. Po niespełna ponad godzinie intensywnych działań ćwiczenia zakończono po czym dokonano zbiórki podsumowując iż
ćwiczenia są doskonałym sprawdzianem dla służb ratowniczych gdzie można przetestować procedury postępowania oraz sprawdzić działanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wszystkich jednostek.
W ćwiczeniach udział brały:
- JRG Międzychód
- OSP Kamionna
- OSP Łowyń
- OSP Kurnatowice
- OSP Kwilcz
- OSP Lubosz
- OSP Sieraków
- OSP Prusim
- OSP Mechnacz
- ZRM Międzychód

Pełny ekranWsteczPlayDalej

1.04.2012

Ćwiczenia PUSZCZA NOTECKA


W dniu 01.04.2012r. na terenie Nadleśnictwa Sieraków odbyły się ćwiczenia pożarnicze pod kryptonimem ,,Puszcz Notecka 2012".Do akcji gaszenia pozorowanego pożaru w lesie przystąpiło ponad 100 strażaków. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie oraz OSP z terenu gm. Międzychód, Sieraków, Kwilcz oraz Chrzypsko Wielkie. W akcję zaangażowani byli także przedstawiciele i pracownicy nadleśnictwa Sieraków. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych na terenach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem: współdziałania podmiotów ratowniczych podczas gaszenia pożaru lasu, sprawdzenie stopnia zabezpieczenia zaopatrzenia wodnego, zastosowania różnych metod dostarczania wody do działań, sprawdzenie stanu technicznego sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki OSP, oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej przy wykorzystaniu sieci radiowej PSP. Ćwiczenia pod kryptonimem ,,Puszcz Notecka 2012" przebiegły prawidłowo wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych oraz gospodarzy terenu. Po zakończonych ćwiczeniach oraz podsumowaniu ich przez Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł. bryg. Sławomira Pastoka, gospodarz manewrów Nadleśnictwo Sieraków zaprosiło wszystkich uczestników działań na ciepły posiłek.
W ćwiczeniach udział brało łącznie 16 jednostek:
- JRG Międzychód
- OSP Zatom Nowy
- OSP Kamionna
- OSP Łowyń
- OSP Sieraków
- OSP Kaczlin
- OSP Kwilcz
- OSP Lubosz
- OSP Chorzępowo
- OSP Kurnatowice
- OSP Chrzypsko Wielkie
- OSP Grobia
- OSP Izdebno
- OSP Lutom
- OSP Góra
- OSP Tuchola

Pełny ekranWsteczPlayDalej

15.03.2012

Kosmiczne podróże straży z Kabecjanami


W dniu wczorajszym strażacy z międzychodzkiej straży pożarnej w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Kabecjanie dają radę" odwiedzili naszych małych przyjaciół z klas od I do III w Szkole Podstawowej w Kamionnie. Podczas wizyty dzieci miały okazję zapoznać się z zadaniami jakie wykonują strażacy podczas pełnienia codziennej służby oraz jak postępować i zachować się w razie pożaru lub innych zagrożeń jakie mogą wystąpić w codziennym życiu. Uświadomili, że nie jest to tylko gaszenie pożarów ale także szereg innych działań ratowniczych jakie spoczywają na strażakach począwszy od ratownictwa drogowego, wodno-nurkowego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego oraz poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych. Na koniec pogadanki, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem odbył się mały test, na którym to mali słuchacze musieli scharakteryzować zawód strażaka, wymienić numery alarmowe, skutecznie wezwać pomoc oraz pokazać jak właściwie postąpić w sytuacji niebezpiecznej. Następnie na co wszyscy z niecierpliwością czekali i zrobiło największe wrażenie to pokaz samochodu i sprzętu ratowniczo - gaśniczego, gdzie wszyscy mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy zasiadając za sterami wozu bojowego czy też przymierzyć hełm i ubrać ubranie strażackie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

19.02.2012

Ćwiczenia na lodzie


W dniu 19 lutego 2012r. w miejscowości Bucharzewo na jeziorze Barlin strażacy z grup ratownictwa wodnego z OSP Międzychód, Sieraków oraz SIS JRG wraz z pozostałymi ratownikami KSRG powiatu międzychodzkiego uczestniczyli w ćwiczeniach z podejmowania osób poszkodowanych na akwenach za pomocą różnych technik. Ćwiczenia polegały na doskonaleniu umiejętności w podejmowaniu osób topiących się w wodach skutych lodem. Każdy z ratowników miał za zadanie podjęcie osoby topiącej się poprzez użycie różnego rodzaju technik. W trakcie ćwiczeń wykorzystane oraz sprawdzone zostały procedury i sprzęt ratowniczy wykorzystywany podczas interwencji na zamarzniętych akwenach. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktycznego przeprowadzenia akcji ratowniczej na pozorowanym zdarzeniu oraz sprawdzenie przygotowania i reakcji ratowników PSP i OSP na powstałe zdarzenia.
Po zakończeniu ćwiczeń d-ca JRG asp.sztab. Krzysztof Grześkowiak dokonał podsumowania całości, po czym zaprosił wszystkich uczestników na ciepły posiłek do gościnnej jednostki OSP w Chorzępowie.
W działaniach udział brały jednostki:
- JRG Miedzychód
- KSRG OSP Lubosz
-KSRG OSP Chorzępowo
-KSRG OSP Sieraków - ratownictwo wodne
- OSP Międzychód - ratownictwo wodne
- OSP Zatom Nowy

Pełny ekranWsteczPlayDalej

7.02.2012

Narada Roczna KP PSP Międzychód


W dniu 07 lutego 2012r. w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie za miniony 2011 r., którą zaprezentował Komendant Powiatowy mł. bryg. Sławomir Pastok przedstawiając sprawozdanie z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych komendy. Następnie głos zabrał przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st.kpt.Maciej Brzeziński, który w swoim wystąpieniu pogratulował wyników w działalności komendy oraz podziękował wszystkim strażakom za ich wzorową służbę.
Ponadto wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili:
-przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.kpt.Maciej Brzeziński
-Starosta międzychodzki Julian Mazurek,
- W-ce Starosta Jędrzej Schubert,
-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh. Stefan Lubik,
-Przedstawiciel Burmistrza UMiG w Międzychodzie Wiesław Stec ,
-Wójt Gminy Kwilcz Stanisław Manek,
-Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie Edmund Ziółek,
-radni powiatu międzychodzkiego
- funkcjonariusze KP PSP w Międzychodzie
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podziękowali i docenili międzychodzkich strażaków za duże zaangażowanie, profesjonalizm i wysiłek, jaki wnoszą w wykonywanie swojej pracy. Reasumując, słowa te są swoistego rodzaju motywacją dla wszystkich strażaków do dalszych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

08.01.2012

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Tradycyjnie jak co roku w całym kraju w dniu 08 stycznia 2012r. odbył się XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie jak i druhowie z jednostek OSP z Kwilcza, Sierakowa, Łownia oraz Chrzypska Wielkiego włączyli się czynnie do tej szczytnej akcji dokładając swoją cegiełkę do organizacji i przebiegu kolejnego finału. Organizując na swoim terenie różnego rodzaju pokazy sprzętu ratowniczego- gaśniczego oraz pokazy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie działań ratowniczych.
Całość o godz.20:00 zwieńczyło ,,Światełko do Nieba" , gdzie nad bezpieczeństwem tego wydarzenia czuwali strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Międzychodzie.Powrót do treści | Wróć do menu głównego