KP PSP Miedzychod


Idź do treści

Menu główne:


Narada Roczna

Aktualności > 2014

10.02.2014

Narada Roczna podsumowująca realizację zadań w 2013 roku przez KP PSP Międzychód
oraz przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG PSP Międzychód oraz OSP Chrzypsko wielkie.


W piątek 07 lutego 2014r. w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu realizacji zadań w 2013 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Naradę swoją obecnością zaszczycili:
- Pan V-ce Marszałek Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
- mł.bryg. Jarosław Kuśmirek - Naczelnik Wydziału ds. Operacyjnych w KW PSP w Poznaniu - przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
- Pan Marek Baumgart - V-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- Pan Jędrzej Schubert V-ce Starosta Powiatu Międzychodzkiego
- Pan mł. insp. Marek Nawrot - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Międzychodzie
- Pan Stefan Lubik - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzychodzie
- Pani Anna Sobieraj - Sekretarz Gminy Sieraków,
- Przemysław Góźdź - Przewodniczący Rady Gminy Sieraków
- Pan Stanisław Mannek - Wójt Gminy Kwilcz
- Pan Edmund Ziółek - Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
- Pan Grzegorz Korpik - Przewodniczący Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
- Pan Mieczysław Stec - Sekretarz Gminy Międzychód
- Pan Grzegorz Sułek Przewodniczący Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim
- ks. - Kapelan Strażaków Powiatu Międzychodzkiego
- Pan Piotr Bielanowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód
- Pan Tomasz Markiewicz - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy
- Pan Tadeusz Szymański - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
- Pani Aleksandra Naparty - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków
Ponadto w nardzie uczestniczyła Kadra kierownicza KP PSP Międzychód oraz Przewodniczący związków zawodowych przy KP PSP Międzychód

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie st.kpt. Mariusz Trajnowski , który przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił charakterystykę powiatu międzychodzkiego. W sposób szczegółowy Komendant Powiatowy przedstawił realizację zadań począwszy od sytuacji pożarowej i innych zagrożeń, które miały miejsce na terenie powiatu w 2013 r. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące działalności operacyjnej - Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Inną ważną dziedziną działalności Komendy którą omówił Komendant było sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym przez służbę kontrolno rozpoznawczą, Po przedstawieniu głównych zadań przedstawione zostały zagadnienia finansowo - kwatermistrzowskie. Podsumowując swoje wystąpienie komendant Powiatowy przedstawił główne kierunki działań i zamierzeń wyznaczonych dla komendy na 2014 rok. Następnie głos zabrał mł.bryg. Jarosław Kusmirek reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność międzychodzkiej jednostki. Podzielił się, również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabierali kolejni zaproszeni goście, a przede wszystkim Pan V-ce Marszałek Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Baumgart V-ce Prezes WFOŚiGW w Poznaniu oraz w imieniu samorządów Pan Jędrzej Schubert V-ce Starosta Powiatu Międzychodzkiego. Wszyscy w ciepłych słowach wypowiadali się na temat doskonałej współpracy z naszą Komendą oraz jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.
Po pierwszym etapie narady Komendant Powiatowy st.kpt. Mariusz Trajnowski podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie oraz wiele pochlebnych opinii, które zostały wypowiedziane pod adresem strażaków. Po czym zaprosił wszystkich zaproszonych gości na dziedziniec Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miszkach gdzie odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG Międzychód i OSP Chrzypsko Wielkie.
Uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG PSP Międzychód oraz OSP Chrzpsko Wielkie poprzedziło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Jacka Milerta dla mł.bryg. Jarosława Kuśmirka - Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie zabrał głos przedstawiając cel zgromadzenia. W pierwszej kolejności poproszono Pana Marka Baumgarta -V-ce Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu, mł.bryg. Jarosława Kuśmirek- Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu oraz V-ce Starostę Powiatu Międzychód o wręczenie kluczyków oraz dokumentów załodze nowego samochodu SLRR dla KP PSP w Międzychodzie, następnie poproszono Pana Marszałka Tomasza Bugajskiego - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, mł. Bryg. Jarosława Kuśmirka - Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu oraz Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie st.kpt. Mariusza Trajnowskiego o wręczenie kluczyków i dokumenty załodze samochodu SLRt OSP Chrzypsko Wielkie wchodzącej w skład KSRG. Po ceremonii wręczenia pojazdów i sprzętu st. kpt. Mariusz Trajnowski - Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie podziękował wszystkim za okazaną pomoc, bez której nie można by było zrealizować przedsięwzięć zakupu sprzętu, który został przekazany dla jednostek. Jednocześnie zaprosił wszystkich do oglądania pojazdów i sprzętu, korzystając z gościnności Dyrekcji Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach zaprosił wszystkich do zwiedzenia sal wystawowych. Ponadto wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek, podczas którego Komendant Powiatowy wraz z Zastępcą Komendanta wręczyli podziękowania darczyńcom.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego