KP PSP Miedzychod


Idź do treści

Menu główne:


Narada roczna

Aktualności > 2013

20.02.2012

Narada Roczna podsumowująca realizację zadań w 2012 roku przez KP PSP Międzychód
oraz przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG PSP Międzychód oraz OSP ŁowyńWe wtorek, 19 lutego 2013r. w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu realizacji zadań w 2012 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Naradę swoją obecnością zaszczycili:
- Pan Marszałek Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
- mł.bryg. Wiesław Pokorski - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KWPSP w Poznaniu - Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
- Pan Marek Zieliński - Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- Pan Julian Mazurek - Starosta Powiatu Międzychodzkiego
- Pan Jędrzej Schubert V-ce Starosta Powiatu Międzychodzkiego
- Pan Rafał Lite - Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego
- Pan insp. Sławomir Kaczmarek - Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie
- Pan Stefan Lubik - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R. P.
- Pan Roman Musiał - Burmistrz Międzychodu,
- Pani Agnieszka Leśniewska -Z-ca Burmistrza Międzychodu
- Pan Zygmunt Mleczak - Przewodniczący Rady Gminy Międzychód
- Pani Anna Sobieraj - Sekretarz Gminy Sieraków,
- Pan Stanisław Mannek - Wójt Gminy Kwilcz
- Pan Edmund Ziółek - Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
- Pan Grzegorz Sułek Przewodniczący Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim
- ks. Tomasz Górny - Kapelan Strażaków Powiatu Międzychodzkiego
- Pan Zbigniew Dziubiński - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Międzychodzie
- Pan Jarosław Nowakowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód
- Pan Tomasz Markiewicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy
- Pan Piotr Mleczak - Przedstawiciel Nadleśnictwa Międzychód

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie mł. bryg mgr inż. Sławomir Pasto , który na wstępie przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił charakterystykę powiatu międzychodzkiego. W sposób szczegółowy Komendant Powiatowy przedstawił realizację zadań począwszy od sytuacji pożarowej i innych zagrożeń, które powstały na terenie powiatu w 2012 r. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące działalności operacyjnej - Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Inną ważną dziedziną działalności Komendy którą omówił Komendant było sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym przez służbę kontrolno rozpoznawczą, Po przedstawieniu głównych zadań przedstawione zostały zagadnienia finansowo - kwatermistrzowskie. Podsumowując swoje wystąpienie komendant Powiatowy przedstawił główne kierunki działań i zamierzeń wyznaczonych dla komendy na 2013 rok. Następnie głos zabrał mł.bryg. Wiesław Pokorski reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność międzychodzkiej jednostki. Podzielił się, również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabierali kolejni zaproszeni goście, a przede wszystkim Pan Marszałek Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Zieliński Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu oraz w imieniu samorządów Pan Julian Mazurek Starosta Powiatu Międzychód Wszyscy w ciepłych słowach wypowiadali się na temat doskonałej współpracy z naszą Komendą oraz jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.
Po pierwszym etapie narady Komendant Powiatowy mł.bryg. Sławomir Pastok podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie oraz wiele pochlebnych opinii, które zostały wypowiedziane pod adresem strażaków. Jednocześnie zaprosił wszystkich zaproszonych na dziedziniec Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miszkach gdzie odbywać się będzie uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG Międzychód i OSP Łowyń


Pełny ekranWsteczPlayDalej

Uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG PSP Międzychód oraz OSP Łowyń poprzedziło wprowadzenie sztandarów jednostek otrzymujących pojazdy i sprzęt oraz złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości mł.kpt. Jacka Milerta dla mł.bryg. Wiesława Pokorskiego - Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie zabrał głos przedstawiając cel zgromadzenia. W pierwszej kolejności poproszono Pana Marszałka Tomasza Bugajskiego - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Zielińskiego -Z-cę Dyrektora WFOŚiGW w Poznaniu oraz mł.bryg. Wiesława Pokorskiego o wręczenie kluczyków oraz dokumentów załodze nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego JRG PSP Międzychód, następnie Pan Julian Mazurek - Starosta Powiatu Międzychód, Pan Roman Musiał Burmistrz Międzychodu i mł.bryg. Sławomir Pastok - Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie wręczyli kluczyki i dokumenty załodze ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Łowyń wchodzącej w skład KSRG. Po przekazaniu pojazdów dla jednostek Pan Marek Zieliński - Z-ca Dyrektora WFOŚiGW w Poznaniu wraz z mł.bryg. Sławomir Pastok - Komendantem Powiatowym PSP w Międzychodzie wręczyli pozostały sprzęt ratowniczy dla JRG PSP Międzychód.
Po ceremonii wręczenia pojazdów i sprzętu mł.bryg. Sławomir Pastok - Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie podziękował wszystkim za okazaną pomoc, bez której nie można by było zrealizować przedsięwzięć zakupu sprzętu, który został przekazany dla jednostek. Jednocześnie zaprosił wszystkich do oglądania pojazdów i sprzętu, korzystając z gościnności Dyrekcji Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach do zwiedzenia sal wystawowych. Ponadto wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego Komendant Powiatowy wraz z Zastępca Komendanta wręczyli podziękowania darczyńcom.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego