KP PSP Miedzychod


Idź do treści

Menu główne:


GCBA 5/24

Sprzęt KP PSP


GCBA 5/24 na podwoziu JELCZ


Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy ; stały zbiornik wodny o pojemności 9500 l wody , wydajności autopompy 6500 l wody na minutę przy ciśnieniu 8 at. Ponadto wyposażony w armaturę wodno - pianową ,sprzęt ochrony dróg oddechowych, piłę motorową do cięcia drewna, pompy pływające, sprzęt do oświetlenia terenu akcji, drabina dwuprzęsłowa 10 m.
Obsługa pojazdu 3 osób. Pojazd wraz z obsługą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na swoje walory taktyczno-techniczne wykorzystywany jest najczęściej do działań gaśniczych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego